Choose a language

Paperimassan muotoonpuris­tuskoneet

Paperimassan muotoonpuris­tuskoneet
Paperimassan muotoonpuris­tuskoneet
Paperimassan muotoonpuris­tuskoneet

YRITYS

TRIDAS on yksi Euroopan johtavia kuituvalostuotteiden valmistajia. Meillä on tällä hetkellä kolme tuotantolaitosta, joiden kokonaispinta-ala on 22 000 m2. Vuodesta 2018 lähtien meillä on ollut 9 täysin automatisoitua tuotantolinjaa, minkä ansiosta tuottavuus ja tuotannon mukautuvuus ovat erinomaisella tasolla. Erillinen laadunvalvontaosastomme valvoo tuotantoprosesseja ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001- -sertifikaattien pohjalta. Etunamme on oma muotoilu- ja teknologiaosasto, joka osallistuu lopputuotteiden ja tuotemuottien kehittämiseen. Oma kehitystyö, modernit tuotantoteknologiat sekä erittäin laajat varastotilamme takaavat, että voimme toimittaa asiakkaillemme huipputuotteita joustavin palveluin. Kehitysosastomme laajeni vuonna 2009 kattamaan myös omien tuotantolinjojemme divisioonan. Tavoitteena oli parantaa tuottavuutta ja laatuvaatimuksia entisestään. Vuodesta 2010 lähtien yrityksemme käyttämä tuotantoteknologia on suunniteltu ja valmistettu oman talon sisällä. Oman kehitystyön ja valmistuksen yhdistämisen ansiosta tuotantoprosessit on voitu optimoida äärimmilleen, ja tuloksena on tuotantolinjojemme luotettava toiminta pitkällä aikavälillä. Vuonna 2019 lanseerasimme TRIDAS Technology -nimisen uuden tuotanto- ja myyntidivisioonan, joka vastaa kuituvalostuotteiden tuotantolinjastoista.

MIKSI KUITUVALOS?

Maailmanlaajuinen kulutuksen kasvu perustuu kertakäyttöisten pakkausten ja taloustavaroiden aiempaa suurempiin tuotantomääriin. Maapallon jokainen ihminen tuottaa keskimäärin 500 kg jätettä vuodessa, mikä merkitsee 3,5 miljardia tonnia jätettä vuodessa. Tilanne on pitkällä aikavälillä kestämätön, ja niinpä on ehdottoman välttämätöntä, että kaikenlaista tuotantoa aletaan hallita kierrätystalouden pohjalta. Yksi kestävän kehityksen peruspilareista on käytettyjen materiaalien erottaminen kahdeksi erilliseksi kiertovirraksi, joita hallitaan erilaisella logiikalla. Ensimmäisessä virrassa käsitellään orgaanisia materiaaleja, jotka hajoavat helposti ja joiden tuominen takaisin biosfääriin ei ole mikään ongelma. Toisessa virrassa työstetään synteettiset materiaalit. Yksi mahdollisuuksista on kuituvaloksen käyttö, jonka raaka-aineena käytetään puhdasta ensiömassaa (puukuitu) tai kierrätettyä jätepaperia ja joka on sataprosenttisesti kierrätettävää. Kuidun käytöllä jätteen määrä ja samalla ihmisten toiminnan vaikutus ympäristöön vähenevät minimiin NOx- ja COx-päästöjen pienentyessä.

Kuituvalospakkauksia on käytetty jo yli 100 vuoden ajan. Ensimmäiset maininnat kuidun muotoilusta muotin avulla löytyvät vuodelta 1903, jolloin Martin Keyes Mainesta Yhdysvalloista aloitti leivonnaisvuokien valmistuksen. Kuituvaloksen erinomaisten iskunvaimennusominaisuuksien ansiosta vuonna 1931 syntyi idea kananmunien pakkaamisesta ja kuljettamisesta kuituvaloksesta valmistetuissa erikoispakkauksissa. Vuodesta 1990 alkaen kuituvalosta on käytetty teollisissa ja design-pakkauksissa. Kuituvaloksen kiistattomia etuja ovat kierrätettävyys, kestävän kehityksen periaatteen toteutuminen sekä biohajoavuus.

scenery3

VALMISTETTU
UUSIUTUVISTA
RAAKA-AINEISTA

scenery2

SATAPROSENTTISESTI KIERRÄTETTY

scenery3

BIOHAJOAVA

scenery2

MUOTONSA PITÄVÄ

scenery2

TALOUDELLISESTI KANNATTAVA

scenery4

TARJOAA IHANTEELLISEN SUOJAN

scenery4

MINIMOI JÄTTEEN

scenery2

HELPOSTI PINOTTAVISSA
= PIENEMPI TILANTARVE

scenery1

TEKSTATTAVISSA JA ETIKETÖITÄVISSÄ

scenery4

SÄHKÖSTAATTISESTI
NEUTRAALI

scenery2

VALMISTETTU ILMAN
MYRKYLLISIÄ RAAKA-AINEITA

scenery1

CO2- JA NOX-NEUTRAALIT
RAAKA-AINEET

Aiheena…

Tuotantolinjamme

TRIDASin tuotantolinjat edustavat ihanteellista hinta-laatu-suhdetta. Tuotantoteknologioissamme käytetään yksinomaan eurooppalaisia komponentteja. Siksi myönnämme tuotelinjoillemme takuun ja tarjoamme palveluja myös takuuajan jälkeen. Tšekkiläisenä valmistajana tuotamme eurooppalaista laatua ja noudatamme eurooppalaisia turvallisuusstandardeja. Kaikki veden tai kuitumassan kanssa kosketuksiin joutuvat jakeluputket ja komponentit on valmistettu täysin ruostumattomasta teräksestä. Koko tuotantolinja toimitetaan yhtenä yksikkönä, joka sisältää massan valmistelun, kuitualustatuotannon, viimeistelyn ja keskusohjausjärjestelmän.

Tärkein kuituvaloksessa käytetty syöttömateriaali on kierrätyspaperi. Myös muiden kuitumassa- tai selluloosapohjaisten materiaalien kuten kartongin, sanomalehtien, pehmopaperin, kirjoituspaperin, puukuituensiömassan tai maataloustuotteista syntyneen massan käyttö on mahdollista. Käytetystä syöttömateriaalista, seinämäpaksuudesta ja pinnan laadusta riippuen olemme jaotelleet tuotantoteknologiat seuraavasti: teollinen, lämpömuovaus ja taloustavarat.

TEOLLINEN TUOTANTOLINJA CL660 tai CL1150

Tämä tuotantolinja on suunniteltu pääosin teollisia pakkauksia varten, esimerkkeinä pakkaukset huonekaluille, teräskomponenteille, koneenosille, moottoriosille, elektroniikalle ja maataloustuotteille. Tärkeimmät syöttömateriaalit ovat kierrätyskartonki, sanomalehdet, pehmopaperi sekä näiden yhdistelmät. Myös maataloustuotteista kuten humalasta, maissista, viljasta, turpeesta jne. valmistetun massan käyttö on mahdollista. Tuotantoprosessi: fibrilloitu ja puhdistettu paperi imetään muottiin, josta se siirtyy kuivaushihnalle. Kuivauksen jälkeen tuote sijoitetaan paleteille. Paremman pintalaadun aikaansaamiseksi tuotetta saatetaan vielä puristaa ja trimmata.

TEOLLINEN TUOTANTOLINJA CL660 tai CL1150
TEOLLINEN TUOTANTOLINJA CL660 tai CL1150
Suurin tuotekoko 1200 x 1000 mm
Seinämäpaksuus 1–7 mm
Tuotantokapasiteetti jopa 250 kg/h (jopa 23 miljoonaa kpl/vuosi)
Tehonkulutus 100–180 kWh
Maakaasun kulutus 25–55 m3/h
Veden kulutus 150–500 l/h
Tarvittava alue vähintään 750 m2

PAPERIN LÄMPÖMUOVAUSTUOTANTOLINJA KP750

Tämä tuotantolinja on suunniteltu pääosin erimuotoisten pakkausalustojen valmistukseen tai tuotteiden valmistukseen silloin, kun pinnan laadulle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Tuotantoprosessin aikana märät alustat kuumapuristetaan pinnan pehmentämiseksi. Tällaisia alustoja käytetään huippuluokan elektroniikkatuotteiden pakkauksissa, kosmetiikassa ja autoteollisuudessa sekä muodoltaan kompleksisten tai pienten komponenttien yhteydessä. Syöttömateriaalina toimii enimmäkseen ensiömassa, testlaineri, kraftlaineri tai pehmopaperi. Tuotantoprosessi: fibrilloitu ja hienonnettu paperi imetään muotoilumuotteihin. Sieltä se kuljetetaan kuivaus- ja puristusmuotteihin. Tuotantolinja toimitetaan yhtenä yksikkönä sisältäen esimerkiksi massan valmistelun ja 4–12 kappaletta KP 750 -koneita.

PAPERIN LÄMPÖMUOVAUSTUOTANTOLINJA KP750
PAPERIN LÄMPÖMUOVAUSTUOTANTOLINJA KP750
Suurin tuotekoko 600 x 500 mm
Seinämäpaksuus 0.4–1.5 mm
Koneiden minimimäärä 4 x KP750
Koneiden maksimimäärä 12 x KP750
KP750:n tuotantokapasiteetti 13 kg/h (jopa 6 milj. kpl/vuosi)
Suurin tuotantokapasiteetti 155 kg/h (jopa 72 milj. kpl/vuosi)
Tehonkulutus 60–80 kWh 1 x KP750 700–950 kWh 12 x KP750
Veden kulutus 130 l/h – 400 l/h
Tarvittava alue vähintään 300 m2

PAPERISTEN TALOUSTAVAROIDEN TUOTANTOLINJA KP DUO930

Tämä tuotantolinja on suunniteltu pääosin paperilautasten ja paperimukien kansien valmistukseen. Tuotantoprosessin aikana märät lautaset tai kannet kuumapuristetaan pinnan pehmentämiseksi. Tällä teknologialla valmistetut kannet ja lautaset kestävät vettä ja ne voivat korvata vastaavat muoviset astiat täysin. Syöttömateriaalina käytetään aina ensiömassaa, sillä nämä tuotteet on suunniteltu kosketuksiin ruoan kanssa. Suositeltuja massatyyppejä ovat sokeriruokokuitu, bambu, eukalyptus, havupuu ja lehtipuu. Tuotantoprosessi: fibrilloitu ja hienonnettu massa imetään muotoilumuotteihin. Sieltä se kuljetetaan kuivaus- ja puristusmuotteihin. Viimeinen tuotantovaihe on reunojen trimmaus ja reikien leikkaaminen (paperikannet). Tuotantolinja toimitetaan yhtenä yksikkönä sisältäen esimerkiksi massan valmistelun ja 4–8 kappaletta KP930-koneita.

PAPERISTEN TALOUSTAVAROIDEN TUOTANTOLINJA KP DUO930
PAPERISTEN TALOUSTAVAROIDEN TUOTANTOLINJA KP DUO930
Suurin tuotekoko 850 x 850 mm
Seinämäpaksuus 0.4–1.0 mm
Yksiköiden minimimäärä 4 x KP930
Yksiköiden maksimimäärä 8 x KP930
KP930:n tuotantokapasiteetti 21 kg/h (jopa 45 milj. mukin kantta/vuosi tai 8,5 milj. lautasta/vuosi)
Suurin tuotantokapasiteetti 168 kg/h (jopa 360 milj. mukin kantta/vuosi tai 68 milj. lautasta/vuosi)
Tehonkulutus 90–120 kWh - 1 x KP930 700–1000 kWh - 8 x KP930
Veden kulutus 210 l/h – 450 l/h
Tarvittava alue vähintään 500 m2
Lautanen

TRIDAS on vuodesta 2013 lähtien omistanut eurooppapatentit kuumajuomamukien paperisille kansille (joissa on reiät juomista varten) RCD 002254581-0001 ja paperisille juomapillikansille RCD 002254581-0002. Tuotantolinjamme ja kansien valmistukseen käytettävien muottien ostajalle myönnetään lisenssi paperikansien valmistamiseen siten, että maksimimäärä vastaa hankitulla tuotantoteknologialla saavutettavissa olevaa maksimimäärää.

Upokas

YHTEYSTIEDOT

Osoite TRIDAS Technology, s.r.o. Hemy 892 757 01 Valašské Meziříčí Tšekin tasavalta info(at-sign)tridas.cz +420 571 611 561-4
Laskutusosoite TRIDAS Technology, s.r.o. Hemy 892, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 27854175 DIČ: CZ27854175
Ing. Martin Červenka Toimitusjohtaja cervenka(at-sign)tridas.cz
Ing. Roman Kondysek Tekninen johtaja kondysek(at-sign)tridas.cz
Aleš Minarčík Myyntiedustaja minarcik.ales(at-sign)tridas.cz M: +420 774 579 017
Jakub Halamíček purchase officer halamicek.jakub(at-sign)tridas.cz M: +420 774 665 157
Veronika Váchová Myyjä vachova.veronika(at-sign)tridas.cz T: +420 571 611 563 M: +420 773 664 156
Mgr. Alžběta Pavlátová Laadunvalvontajohtaja pavlatova(at-sign)tridas.cz T: +420 571 611 561